ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ

Standard
ਕਬਰ ਦੀ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ
ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ
ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ
ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ 
ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਮਿਰਤੂ

Standard

ਮੈਨੂੰ ਪੈੜਚਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ

ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਜੋ

ਨਿਖੜ ਗਏ

 

ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ

ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ

ਖਾਲੀ ਪੰਨਾ

Standard

ਖਾਲੀ ਪੰਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ

ਜਿਵੇਂਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ

ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ

ਤ੍ਰੇਹ

Standard

ਬਿਰਖ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਤੇਹ

ਮੈਨੂੰ ਓਦੋਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ

ਉਹ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ

Standard

ਅਜ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ

ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਆਪਣੇ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

 

ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੋ ਹੀ

ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲਗਦੈ

ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ

 

ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ

ਥੁਹੜਾ ਜਿਹੀ ਜਿੰਦ ਬਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਲਈ

ਕੇਵਲ ਸਹਿਣ ਲਈ

ਦੱਸਣ ਲਗਿਆਂ ਜੀਭ

ਗੁੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

 

ਗੁੰਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਉਹਤੋਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ

 

ਕਵੀ ਵਾਙੂ

ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ

ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਉਡੀਕ

Aside

ਮੈ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਓੜਕਿਆ ਹੀ ਹੈ

ਭੇੜਿਆ ਨਹੀਂ

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ

ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜੋਗੀ

ਅਲਖ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ